Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Koncert życzeń
Koncert ?ycze?
Radio Orthodoxia w?ród swoich S?uchaczy znane jest nie tylko z relacji z wydarze? cerkiewnych czy materia?ów o tematyce religijnej. Oprócz muzyki cerkiewnej prezentujemy Pa?stwu najpi?kniejsze utwory ?wieckie, promujemy zespo?y i wykonawców z regionu oraz umo?liwiamy Wam wspó?tworzenie muzycznych audycji na antenie naszego radia.

W niedziele po godz. 19.00 mo?ecie uczestniczy? w audycji Koncert ?ycze? Radia Orthodoxia. W zamian za pozdrowienia i ?yczenia przesy?ane bliskim, rozdajemy dla Pa?stwa atrakcyjne nagrody i niespodzianki.
Warto nas s?ucha?!

Nast?pny koncert ?ycze? na antenie Radia Orthodoxia odb?dzie si? w niedziel? po godzinie 19.Zapraszamy!


UWAGA!

Je?li po wype?nieniu poni?szego formularza wyst?pi? jakie? problemy prosimy swoje ?yczenia wys?a? za po?rednictwem strony www.bi.hg.pl klikaj?c po prawej stronie w zak?adk? Koncert ?ycze? Radia Orthodoxia
Wypełnij poniższy formularz żeby wysłać życzenia.
Od kogo (wymagane)
Twój E-mail (wymagane)
Dla kogo (wymagane)
Treść (wymagane)
Inne informacje
Zuzia Opolska