Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Archiwum audycji
1, 2 » | »»
Data
10.12.2010 Akafist do ?w. Aleksandra Newskiego - celebruje duchowie?stwo parafii ?w. Aleksa(...)
07.11.2010 Akafist z molebniem przed Ikona Matki Bo?ej Szybko spe?niaj?cej pro?by
09.08.2010 Akafist przed Suprask? Ikon? Matki Bo?ej - Supra?l 2010
02.08.2010 Akafist do proroka Eliasza - celebruje duchowie?stwo parafii ?w. Eliasza - Dojli(...)
19.07.2010 Akatyst do ?w. Sergiusza z Radone?a - celebruje ks Andrzej Pop?awski
14.06.2010 Molebien dla dzieci ucz?cych si? bia?oruskiego
06.04.2010 Panichida celebrowana na trzeci dzie? Paschy w cerkwi Wszystkich ?wi?tych
07.03.2010 Akatyst do Krzy?a - celebruje duchowie?stwo Parafii Zmartwychwstania Pa?skiego w(...)
26.02.2010 Krestnaja pie?? - Cerkiew ?w. Ducha w Bia?ymstoku
31.01.2010 Akatyst do Ikony Matki Bo?ej Utieszenije - celebruje ks. Andrzej Poplawski
14.01.2010 Molebien za nowy 2010 rok (wed?ug kalendarza julia?skiego)
23.12.2009 Akatyst do Ikony Matki Bo?ej Nieoczekiwana Rado?? - celebruje ks. Andrzej Pop?aw(...)
21.12.2009 Akatyst do ?wi?tego Miko?aja - celebruje ks. Andrzej Pop?awski
20.12.2009 Akatyst do Aposto?a Andrzeja - celebruje duchowie?stwo parafii ?w. Jerzego w Bia(...)
05.12.2009 Akatyst Wprowadzenie Bogurodzicy do ?wi?tyni - celebruje o. Jan Koj?o
04.11.2009 Akatyst przed Kaza?sk? Ikon? Matki Bo?ej - celebruje ks. Andrzej Pop?awski
01.11.2009 Modlitwa za zmar?ych - celebruje ks. Jerzy Boreczko
30.09.2009 Akatys do Krzy?a oraz molebien za 13 lat istnienia parafii ?w. Jerzego w Bia?yms(...)
10.09.2009 Akatys do Hioba Poczajowskiego
22.08.2009 Akatyst do ?wi?tych lekarzy Kosmy i Damiana - Cerkiew ?w. Jana Teologa.
09.08.2009 Molebien za pielgrzymów wyruszaj?cych do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Su(...)
01.08.2009 Ca?onocne czuwanie przed ?wi?tem proroka Eliasza - cerkiew ?w. Eliasza w Bia?yms(...)
25.07.2009 Akatyst do Ikony Matki Bo?ej Trójr?ka
17.07.2009 ?wi?to policji w bia?ostockiej katedrze - nabo?e?stwo w intencji pracowników mun(...)
12.07.2009 Akatyst do ?wi?tych Aposto?ów Piotra i Paw?a - Siemiatycze
1, 2 » | »»
← Powrót
Zuzia Opolska