Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Archiwum audycji
1, 2, 3, 4, 5 » | »»
Data
02.10.2016 ?wi?to ikony Matki Bo?ej Wsiecarycy
23.09.2016 XXIV rocznica przeniesienia relikwii ?w. m?cz. Gabriela z Grodna do Bia?egostoku(...)
13.09.2016 ?wi?to Aleksandra Newskiego w Sokó?ce
12.07.2016 Relacja ze ?wi?ta ?ww. aposto?ów Piotra i Paw?a w Siemiatyczach
11.07.2016 Uroczysto?ci przekazania ikony ?w. Paisjusza Hagioryty - Ca?onocne Czuwanie z ce(...)
27.06.2016 Oficjalne otwarcie Bulwarów ?w. Jana Teologa
25.06.2016 Technologiczne aspekty rekonstrukcji cerkwi Zwiastowania NMP w Supra?lu - dr Ada(...)
05.07.2016 Uroczysto?ci przekazania ikony ?w. Paisjusza Hagioryty - O tych uroczysto?ciach (...)
25.06.2016 Prof. Antoni Mironowicz - Zwi?zki monasteru supraskiego z kultur? serbsk? w XVI (...)
05.05.2016 Paschalne Nabo?e?stwo przed ?wi?tem ?w. Jerzego Zwyci?zcy - Nowe Miasto
10.04.2016 Pocz?tki cenobii na Górze Poczajowskiej - ks. dr Archimandryta Andrzej Borkowski(...)
02.04.2016 ?ycie eucharystyczne w kontek?cie tradycji wybranych lokalnych (autokefalicznych(...)
03.04.2016 Nauczanie ?w. Jana Z?otoustego o po?cie - siostra El?bieta (Niczyporuk) z ?e?ski(...)
27.03.2016 Prawos?awie w Szwajcarii - Andrzej Chary?o
20.03.2016 Drogi chrze?cija?skiego ?ycia - ks. Archimandryta Tymoteusz z Monasteru ?w. Dymi(...)
02.08.2015 Relacja ze ?wi?ta ?w. proroka Eliasza w Siemiatyczach
12.07.2015 Relacja ze ?wi?ta ?ww. aposto?ów Piotra i Paw?a w Siemiatyczach
02.05.2015 Ca?onocne czuwanie przed ?wi?tem m?czennika Gabriela - Zwierki
03.05.2015 IV Niedziela po Wielkanocy - ks. Andrzej Pop?awski
20.02.2014 Oficjalne otwarcie budynków Akademii Supraskiej
28,06,2013 II edycja festiwalu Vidovdan w Bia?ymstok - relacja
26.06.2013 ?wi?to ?w. Onufrego - Jab?eczna 2013
21.04.2013 Wieczorne nabo?e?stwu po??czone z czytaniem Ewangelii opisuj?cej wydarzenia M?k(...)
21.04.2013 Niedziela ?w. Marii z Egiptu - kazanie ks. Andrzeja Pop?awskiego
14.04.2013 Niedziela ?w. Jana Klimaka - kazanie ks. Andrzeja Bierezowca
1, 2, 3, 4, 5 » | »»
← Powrót
Zuzia Opolska