Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Archiwum audycji
1
Data
27.05.2015 Jestem, bo wrócili. Przywracanie pami?ci w setn? rocznic? bie?e?stwa cz III
27.05.2015 Jestem, bo wrócili. Przywracanie pami?ci w setn? rocznic? bie?e?stwa cz II
27.05.2015 Jestem, bo wrócili. Przywracanie pami?ci w setn? rocznic? bie?e?stwa cz I
20.06.2013 Sp?yw kajakowy do Supra?la
20.05.2011 Prawos?awie w oczach cz?owieka, który przyszed? do prawos?awia z zewn?trz cz 2
29.04.2011 Prawos?awie w oczach cz?owieka, który do Prawos?awia przyszed? z zewn?trz cz1.
13.06.2010 Akcja Lato 2010, czyli wakacje z Bractwem - reporta? Ksenii Kacejko
27.11.2009 Konferencja prasowa w Prawos?awnym O?rodku Eleos - Wigilijne Dzie?o Pomocy Dziec(...)
17.06.2009 Wywiad z panem Micha?em Trocem - administratorem strony afisza.org
29.06.2009 XVI Zjazd Prawoslawnych Parlamentarzystow-Eugeniusz Czykwin
14.05.2008 Trudny ?wiat - Zagro?enie anoreksj? i bulimi? u m?odzie?y - wywiad z mgr Mart? K(...)
21.05.2008 Trudny ?wiat - Mity o zaburzeniach od?ywiania i ich leczeniu - wywiad z mgr Mart(...)
28.05.2008 Trudny ?wiat - Uzale?nienie alkoholowe, co uzale?nia i jak szybko - wywiad z dr (...)
04.06.2008 Trudny ?wiat - Objawy uzale?nienia od alkoholu i choroby towarzysz?ce uzale?nien(...)
11.06.2008 Trudny ?wiat - Jak nak?oni? osoby uzale?nione do leczenia? Na czym polega wspó?u(...)
18.06.2008 Trudny ?wiat - Leczenie osoby uzale?nionej - wywiad z dr Zenonem Sidunem
25.06.2008 Trudny ?wiat - Uchod?cy - wywiad z mgr Katarzyn? Potoniec
06.08.2008 Trudny ?wiat - Kim jest alkoholik? - wywiad w punkcie informacyjnym AA
13.08.2008 Trudny ?wiat - Czym jest alkoholizm? - wywiad w punkcie informacyjnym AA
20.08.2008 Trudny ?wiat - Czym jest Wspólnota AA?
27.08.2008 Trudny ?wiat - Jak dzia?aj? mityngi AA?
03.09.2008 Trudny ?wiat - Dlaczego osobie uzale?nionej od alkoholu tak trudno podj?? leczen(...)
10.09.2008 Trudny ?wiat - Jak dzia?aj? mityngi AA i czy s? one skuteczne?
22.10.2008 Trudny ?wiat - Jak dzia?a AA? Program 12 Kroków.
29.10.2008 Trudny ?wiat - Jak wygl?da ?ycie po wyj?ciu z uzale?nienia?
1
← Powrót
Zuzia Opolska