Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Archiwum audycji
1, 2, 3, 4, 5 » | »»
Data
25.01.2016 Proces powrotu Unitów do Prawos?awia w latach 30-stych XIX w. na Bia?ostocczy?ni(...)
25.01.2016 Proces powrotu Unitów do Prawos?awia w latach 30-stych XIX w. na Bia?ostocczy?ni(...)
28.12.2015 Jedno?? Cerkwi i wielo?? tradycji. Tradycja, zwyczaje i obrz?dowo?? w diecezji p(...)
28.12.2015 Jedno?? Cerkwi i wielo?? tradycji. Tradycja, zwyczaje i obrz?dowo?? w diecezji p(...)
31.03.2015 ?wiety Spirydon jako obro?ca wiary - ks.Doroteusz.Sawicki
31.03.2015 O hymnografii i elementach nabo?e?stwa ku czci ?w.Spirydona - Pawel Karczewski
31.03.2015 O ikonografi ?w. Spirydona - Jan Grigoruk
19.04.2015 Kazanie Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Paisjusza Biskupa Gorlickiego - (...)
31.03.2015 ?ycie ?w.Spirydona - Adam Magruk
15.10.2014 Praktyczne aspekty pisania ikon - Grzegorz Zinkiewicz cz III
15.10.2014 Praktyczne aspekty pisania ikon - Grzegorz Zinkiewicz cz II
15.10.2014 Praktyczne aspekty pisania ikon - Grzegorz Zinkiewicz cz I
17.01.2015 Wspólne pieczenie Vasilopity - ciasta ?wi?tego Bazylego
15.04.2013 Kanon ?w. Andrzeja z Krety - ks. Andrzej Ku?ma cz2.
15.04.2013 Kanon ?w. Andrzeja z Krety - ks. Andrzej Ku?ma cz1.
31.03.2013 Ojcowie synajscy - spotkanie z igumeni? El?biet? cz.2
31.03.2013 Ojcowie synajscy - spotkanie z igumeni? El?biet? cz.1
31.03.2013 Niedziela ?w. Grzegorza Palamasa - kazanie ks. Jana Koj?o
03.03.2012 Niedziela o Synu Marnotrawnym - kazanie ks. Andrzeja Bierezowca
13.02.2013 Olimpiada Prawos?awnej Wiedzy Religijnej - etap II
17.09.2012 Bia?orutenizacja i ukrainizacja j?zyka liturgicznego w Ko?ciele prawos?awnym w I(...)
17.09.2012 J?zyki liturgiczne na Alasce - prof. dr hab. Halina Parafianowicz
17.09.2012 Ortodoksja j?zyka czy j?zyk ortodoksji? Argument lingwistyczny w sporze reprezen(...)
17.09.2012 Herezja werbalna, zagro?enie czy mit - prof. dr hab. Marzanna Kuczy?ska
17.09.2012 J?zyk modlitwy jako deklaracja - prof. dr hab. Aleksander Naumow
1, 2, 3, 4, 5 » | »»
← Powrót
Zuzia Opolska