Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Ramówka
Poniedziałek
16:00 Powitanie i Has?o dnia
16:15 Czytanie i wyja?nianie Pisma ?wi?tego
16:30 Za siemju pieczatkami - audycja w j?zyku bia?oruskim
17:00 Wiadomo?ci
17:10 ?ywoty ?wi?tych
17:15 Fragment ksi??ki - Nie?wi?ci ?wi?ci i inne opowiadania
17:30 Pytanie do specjalisty
18:20 Akatyst ku czci ?w. Wyznawcy ?ukasza, Arcybiskupa Symferopolu i Krymu
19:15 ?róde?ko
19:40 Nasza Historia
20:00 Wiadomo?ci
20:10 Co pozostawili nam Aposto?owie - audycja ks. diakona Jerzego Nie?cierowicza
20:40 Modlitwy Wieczorne
21:00 Zako?czenie programu
Wtorek
16:00 Powitanie i Has?o dnia
16:15 Czytanie i wyja?nianie Pisma ?wi?tego
16:30 Ziamla szto nam dadziena losam - audycja w j?zyku bia?oruskim
17:00 Wiadomo?ci
17:10 ?ywoty ?wi?tych
17:20 Listy Misjonarskie ?w. Miko?aja Serbskiego
17:30 Wszechnica Kultury Prawos?awnej
18:00 Akatyst do ?w. M?cz. M?. Gabriela
20:00 Wiadomo?ci
19:15 Strefa Relaksu - program muzyczny
19:45 Modlitwy Wieczorne
20:00 Zako?czenie programu
Środa
16:00 Powitanie i Has?o dnia
16:15 Czytanie i wyja?nianie Pisma ?wi?tego
16:30 Zapraszamy na Bia?oru?
17:00 Wiadomo?ci
17:10 ?ywoty ?wi?tych
17:30 Trudny ?wiat
17:15 ?ywot Starca Paisjusza Hagioryty
18:10 Akatyst przed ikona MB Nieupiwajemaja Czasza
19:15 Kto pyta nie b??dzi - audycja ks. Jana Koj?o
20:00 Wiadomo?ci
20:10 Prawos?awna architektura - ks. Roman Kiszycki
20:30 Modlitwy wieczorne
21:00 Zako?czenie programu
Czwartek
16:00 Powitanie i Has?o dnia
16:20 Czytanie i wyja?nianie Pisma ?wi?tego
16:40 Ukrai?skie S?owo - audycja w j?zyku ukrai?skim
17:00 Wiadomo?ci
17:10 ?ywoty ?wi?tych
17:15 Fragment ksi??ki - Nie?wi?ci ?wi?ci i inne opowiadania
17:30 Duchowe spotkania z prof. Aleksiejem Osipowem
18:10 Akatyst do ?w. Miko?aja Arcybiskupa Miry Licejskiej, cudotwórcy
20:00 Wiadomo?ci
19:10 Zapomniane Tradycje Podlasia
19:25 Audycje Radio Lemko - si?a ?emkowskiej kultury
20:10 Ciekawe Podlasie
20:30 Modlitwy Wieczorne
21:00 Zako?czenie programu
Piątek
16:00 Powitanie i Has?o dnia
16:15 Czytanie i wyja?nianie Pisma ?wi?tego
16:30 Lekcje j?zyka bia?oruskiego
17:00 Wiadomo?ci
17:10 ?ywoty ?wi?tych
17:15 ?ywot Starca Paisjusza Hagioryty - czyta ks. Jan Koj?o
17:30 Pytanie do Specjalisty
18:10 Akatyst do ?w. Równej Aposto?om Marii Magdaleny
19:10 Reporta? przygotowany przez fundacj? G?os Ewangelii
19:30 S?u?ba Bo?a
20:00 Wiadomo?ci
20:10 Pomys? na weekend
20:30 Modlitwy Wieczorne
21:00 Zako?czenie programu
Sobota
16:00 Powitanie i Has?o dnia
16:15 Czytanie i wyja?nianie Pisma ?wi?tego
16:30 Karani - audycja w j?zyku bia?oruskim
17:00 Ca?onoczne czuwanie z Monasteru Spotkania Pa?skiego (Moskwa)
19:00 Wiadomo?ci
19:20 Trudny ?wiat
20:30 Modlitwy Wieczorne
21:00 Zako?czenie programu
Niedziela
16:00 Powitanie i Has?o dnia
16:15 Czytanie i wyja?nianie Pisma ?wi?tego
16:45 Niedzielny komentarz ks. Grzegorza Misijuka
17:00 Wiadomo?ci
17:10 ?ywoty ?wi?tych
17:20 ?cie?kami Góry Atos - Adam Musiuk
18:10 Akatyst do ?wi?tych Starców Opty?skich
19:10 Koncert ?ycze?
20:00 Wiadomo?ci
20:10 Go?? Tygodnia
20:45 Modlitwy Wieczorne
21:00 Zako?czenie programu
Zuzia Opolska