Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
Strefa Relaksu - muzyczny program Radia Orthodoxia
"Strefa relaksu" to nowy, muzyczny program, którego zadaniem jest poszerzanie horyzontów S?uchaczy oraz pog??bianie wiedzy na temat ró?nych gatunków muzycznych.

Podczas programu prezentujemy utwory o przeró?nej tematyce, ró?nym wykonaniu, z ka?dego muzycznego gatunku i w ka?dym j?zyku : po polsku, angielsku, francusku, rosyjsku i wielu, wielu innych... A ??czy je jedno - razem stanowi? idealn? kompilacj? relaksacyjnych, melodyjnych utworów.

Program "Strefa relaksu" to równie? czas sprzyjaj?cy odpoczynkowi po ci??kim dniu. Starannie dobrana muzyka pozwoli Pa?stwu si? wyciszy? i zrelaksowa?.

Na program zaprasza Joanna Sta?ska.
kontakt: stanskajoanna@wp.pl
Zuzia Opolska