Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
S?u?ba Bo?a
Czy dobrze znasz prawos?awne nabo?e?stwo? Znasz ryty liturgiczne, porz?dek celebracji, jej znaczenie i symbolik?? Je?li nie - jest to program w?a?nie dla Ciebie.

W programie "S?u?ba Bo?a" odnajdziecie bardzo szczegó?owe omówienie prawos?awnych nabo?e?stw, sakramentów, dok?adne t?umaczenie tekstów liturgicznych oraz przedstawienie symboliki i znaczenia gestów, ruchów i czynno?ci, wykonywanych przez kap?ana.

To wszystko na antenie Radia Orthodoxia - w ka?dy pi?tek - przed godzin? 18-t?.

Program przygotowuje ks. dr Marek ?awreszuk - dr nauk teologicznych, wyk?adowca liturgiki w Prawos?awnym Seminarium Duchownym w Warszawie.


zdj?cie pochodzi ze strony : http://prawoslawie.uwb.edu.pl/
Zuzia Opolska