Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
Pytanie do Specjalisty
To jedna z najnowszych cyklicznych audycji, które pojawiaj? si? na antenie Radia Orthodoxia w ka?dy poniedzia?ek o godzinie 17.30.

W programie - gospodarz dr Jan Kochanowicz, zaprasza do studia najlepszych specjalistów z ró?nych dziedzin medycyny. Wspólnie odkrywaj? przed Pa?stwem najwi?ksze zagadki medyczne, mówi? o chorobach i dolegliwo?ciach oraz doradzaj? S?uchaczom.

Audycja "Pytanie do Specjalisty" umo?liwia Wam skierowanie si? z pytaniem b?d? te? problemem zwi?zanym z tematem programu bezpo?rednio do jego Go?cia. Wystarczy jedynie s?ucha? nas w radiowym eterze w ka?dy poniedzia?ek po godzinie 17.30 i kontaktowa? si? z nami telefonicznie.

Audycje emitowane na naszej antenie odnajdziecie na stronie internetowej, a zapis rozmowy na ?amach Gazety Wspó?czesnej.


zdj?cie pochodzi ze strony www.wspolczesna.pl (fot. W. Wojtkielewicz)
Zuzia Opolska