Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
Wiadomo?ci Radia ORTHODOXIA
Codzienna dawka informacji zarówno z ?ycia Cerkwi Prawos?awnej, jak równie? innych wyzna? chrze?cija?skich z kraju i ze ?wiata.

Ka?dego dnia zawsze o 17:00 i 19:00 obiektywnie i na temat traktujemy o doniesieniach ogólnospo?ecznych z ca?ego ?wiata.

Dobr? informacj? serwuje zgrana redakcja z korespondentami z ca?ej Polski.
Zuzia Opolska