Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
Nasza Historia
Po có? nam historia? Takie pytanie mo?e zada? ka?dy z nas s?uchaj?c tego programu.

Kijowski historyk, ihumen monasteru ?w. Miko?aja, Feodosij Sofonowicz, swoj? Kronik? o Rusi z 1672 roku rozpocz?? tymi s?owami: W Rusi ja urodiwszysia w wire prawos?awnoj, za s?usznuju recz poczyta?em, abym widaw sam i inszym ruskim synom skazaw, otkol Ru? pocza?asia i jak panstwo ruskoje, za poczatku stawszy, do seho czasu ide. Ko?domu bowim potrebnaja jest recz o swojej otczyzni znati i inszym pytajuczym skazati, bo swojeho rodu ne znajuczych ludej za h?upych poczytajut

S?owa te, chocia? wypowiedziane ponad trzy stulecia temu, w niczym nie straci?y na aktualno?ci.
Historia Podlasia nie jest tak? bia?? plam?, jak by si? mog?o wydawa? z punktu widzenia rodzinnego i oddalonego od znacz?cych o?rodków naukowych Bielska. Biblioteki naukowe kryj? bowiem rozliczne dzie?a z dziedziny historii, archeologii, j?zykoznawstwa czy etnografii, które pozwalaj? pozna? nasz? si?gaj?ca VI stulecia histori?, pozna? j?zyk i kultur?.

Program prowadzi Ewa Korszaczuk
Zuzia Opolska