Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
Akatyst ku czci ?w. Wyznawcy ?ukasza, Arcybiskupa Symferopolu i Krymu
Nak?adem Monasteru Supraskiego ukaza?a si? p?yta z akatystem ku czci ?w. Wyznawcy ?ukasza, Arcybiskupa Symferopolu i Krymu. Nabo?e?stwo celebruje mnich Hib z supraskiego monasteru. ?piewa chór parafi monasterskiej pod kierownictwem protodiakona Dymitra Tichonika.

Autorem nagrania: Dariusz Sulima

Ku czci ?w. ?ukasza powstaje cerkiew w ?a?niach. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce pod wezwaniem tego zmar?ego w 1961 r. ?wi?tego. P?yta z akatystem ma form? cegie?ki, z której dochód wspomo?e dalsz? budow? ?wi?tyni.

Zuzia Opolska