Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
Zapomniane Tradycje Podlasia
Zapomniane Tradycje Podlasia to cykliczna audycja mgr Adama Kiryluka, dzi?ki której mo?ecie Pa?stwo utrwali? zanikaj?ce elementy tradycji ludowej w naszym regionie.

W ka?dy czwartek o godz. 19:10

Zaprasza Adam Kiryluk
Zuzia Opolska