Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
Akafist przed Ikon? Matki Bo?ej Niewyczerpany Kielich
Ikona Matki Bo?ej „Niewyczerpany Kielich” – jedna z cudownych ikon Matki Bo?ej typu Oranta. Oryginalna ikona „Niewyczerpany Kielich” mia?a zosta? wskazana przez Maryj? w czasie objawienia, jakiego we ?nie dozna? ch?op z Sierpuchowa. Otoczony czci? wizerunek znajdowa? si? we W?adycznym Monasterze Wprowadzenia Matki Bo?ej do ?wi?tyni do lat 20. XX wieku, kiedy zagin?? po zamkni?ciu przez w?adze wszystkich cerkwi w mie?cie. Obecnie w Sierpuchowie – w monasterach Wysockim i W?adycznym – znajduj? si? dwie kopie ikony, obydwie uznawane za cudotwórcze.Ikona przedstawia Matk? Bo?? z d?o?mi wzniesionymi w gór? w ge?cie modlitewnym, w ciemnej szacie. Przed ni? znajduje si? z?oty kielich, z którego wy?ania si? posta? Dzieci?tka Jezus w podobnym ge?cie, jak matka. Ikona mog?a powsta? pod wp?ywem wcze?niejszej, uznawanej za cudown? od XII wieku Ikony Matki Bo?ej „Znak”, podobnie jak ona przedstawia bowiem Matk? Bo?? Orant? w towarzystwie Dzieci?tka, z t? ró?nic?, ?e jest ono przedstawione w kielichu, symbolizuj?cym niesko?czon? moc ofiary Chrystusa.
Zuzia Opolska