Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
Zapraszamy na Bia?oru?
W prezentacji Tatiany Lisaj us?yszycie program „Zapraszamy na Bia?oru?”, który opowie o zadziwiaj?cym kraju, o Bia?orusi. Mo?liwo?ciach odpoczynku i podro?y na jej terytorium, a tak?e zapozna si? z ciekawymi lud?mi i wydarzeniami.

http://www.radiobelarus.tvr.by/pl
Zuzia Opolska