Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Pokaż/Ukryj wyszukwiarkę
«« | « 694, 695, 696, 697, 698
Mi?dzynarodowy konkurs prawos?awnej fotografii
Fotografujesz ?wi?te miejsca, cerkwie, monastery czy duchowie?stwo? Jaka? specjalna sceneria zwi?zana z Prawos?awiem przyci?gn??a ostatnio Twoj? uwag?? Chodzisz na pielgrzymki? Cz?sto mijasz przydro?ne krzy?e czy kapliczki? Widzia?e? co? ciekawego zwi?zanego z charytatywno?ci?, mi?o?ci? czy wiar?? W(...) Czytaj dalej →
Dariusz Sulima
Zamieszczono: 2008.11.18 21:13:44
Bójka w ?wi?tyni Grobu Pa?skiego w Jerozolimie
Izraelska policja zmuszona by?a u?y? si?y, by przywróci? porz?dek w ko?ciele Grobu Pa?skiego (znanym równie? jako katedra Zmartwychwstania Pa?skiego - przyp.aut.), gdzie dosz?o do bójki mi?dzy greckimi i ormia?skimi mnichami. W bijatyce wzi??o udzia? kilkana?cie osób, zatrzymano kilka z nich. Dwóch (...) Czytaj dalej →
Dariusz Sulima
Zamieszczono: 2008.11.18 18:42:41
Pielgrzymki organizowane przez Bractwo Trzech ?wi?tych Hierarchów
Bractwo Cerkiewne Trzech ?wi?tych Hierarchów zaprasza na pielgrzymk? 30 listopada do Monasteru w Zwierkach (koszt 7 z?) a tak?e 7 grudnia na pielgrzymk? do Domu Zakonnego w Zaleszanach (koszt 17 z?).
Zapisy w Centrum Kultury Prawos?awnej w Bia?ymstoku we wtorki i czwartki w godzinach od 17 - 18.
(...) Czytaj dalej →
Dariusz Sulima
Zamieszczono: 2008.11.17 21:42:48
Wystawa o burzeniu cerkwi
Ko?o Terenowe Bractwa Prawos?awnego ?w. ?w. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim, Zwi?zek Ukrai?ców Podlasia a tak?e Dom Kultury Prawos?awnej w Bielsku Podlaskim serdecznie zapraszaj? na wystaw? "AKCJA BURZENIA CERKWI PRAWOS?AWNYCH NA CHE?MSZCZY?NIE I PO?UDNIOWYM PODLASIU 1938"
Otwarcie wystawy po(...) Czytaj dalej →
Dariusz Sulima
Zamieszczono: 2008.11.18 00:41:04
Zapusty w Bia?ymstoku
21 listopada, w najbli?szy pi?tek, w klubie studenckim Gwint w Bia?ymstoku, odb?d? si? ZAPUSTY z muzyk? bia?orusk?, ukrai?sk?, rosyjsk?. Zapusty poprowadzi jeden z czo?owych did?eji podlaskich Andrzej Grycel, a ponadto zagra ZORKA, której przedstawia? nikomu raczej nie trzeba.
Bilety do nabycia w C(...) Czytaj dalej →
Dariusz Sulima
Zamieszczono: 2008.11.18 00:35:50
Spotkanie uczestników pielgrzymki do Kalingradu
W ten pi?tek, 21 listopada o godzinie 18.00 w Centrum Kultury Prawos?awnej odb?dzie si? spotkanie grupy, która w dniach 10 - 13 listopada uczestniczy?a w pielgrzymce do Kaliningradu. B?dzie to okazja do wspólnego obejrzenia zdj?? i powspominania wyjazdu, który dla wi?kszo?ci pielgrzymów mia? charakt(...) Czytaj dalej →
Dariusz Sulima
Zamieszczono: 2008.11.17 18:55:41
Jubileusz 10- lecia Bractwa Trzech ?wi?tych Hierarchów
16 listopada JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Bia?ostocki i Gda?ski Jakub odprawi? nabo?e?stwo dzi?kczynne w Katedrze ?w. Miko?aja w Bia?ymstoku. Nabo?e?stwo odprawione zosta?o w intencji Bractwa Trzech ?wi?tych Hierarchów: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Z?otoustego, które obchodzi j(...) Czytaj dalej →
Dariusz Sulima
Zamieszczono: 2008.11.17 16:34:29
«« | « 694, 695, 696, 697, 698
Zuzia Opolska