Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Pokaż/Ukryj wyszukwiarkę
«« | « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 » | »»
Niedzielny komentarz ks. Grzegorza Misijuka - nowa audycja w radiu Orthodoxia
Niedzielny komentarz ks. Grzegorza Misijuka – nowa audycja w radiu Orthodoxia

W ka?d? niedziel? o godz. 16:45


Ks. Grzegorz Misijuk wst?pi? w 1958 r., w 1962 do Ch.A.T. W 1963 r. zawar? zwi?zek ma??e?ski z Mari? Sawczuk. W lutym 1964 r., po otrzymaniu ?wi?ce(...) Czytaj dalej →
Dariusz Sulima
Zamieszczono: 2017.02.02 13:07:46
Jubileusz ks. Anatola Kiryka
29 stycznia w Niedziel? o Zacheuszu, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Bia?ostocki i Gda?ski Jakub odprawi? nabo?e?stwo dzi?kczynne – molebien w cerkwi Wszystkich ?wi?tych w Bia?ymstoku. Nabo?e?stwo sprawowane by?o z okazji jubileuszu 60 – lecia ?wi?ce? kap?a?skich oraz osiemdziesi?tych(...) Czytaj dalej →
Dariusz Sulima
Zamieszczono: 2017.02.01 17:22:28
Ruch s?u?bowy w diecezji Bia?ostocko - Gda?skiej
- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Bia?ostocki i Gda?ski Jakub, dekretem nr 7/O/P/2017 zwolni? na w?asn? pro?b?, z dniem 31 stycznia 2017 r. ks. mitrata Jerzego Mackiewicza, ze stanowiska proboszcza Parafii Prawos?awnej Wszystkich ?wi?tych w Bia?ymstoku, przenosz?c go jednocze?nie w stan spoczynku(...) Czytaj dalej →
Dariusz Sulima
Zamieszczono: 2017.02.01 17:20:32
?wi?to Trzech Wielkich Hierarchów
Bractwo Cerkiewne Trzech ?wi?tych Hierarchów serdecznie zaprasza 11-12 lutego b.r. na ?wi?to Bractwa - Sobór Trzech Wielkich Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Z?otoustego do Monasterów w Supra?lu i Zwierkach:

11.02 - godz. 17.00 - Ca?onocne czuwanie - Monaster w Zwierkach
1(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.01.27 13:51:18
Nabo?e?stwo w intencji rozmno?enia mi?o?ci
Dnia 23 stycznia br. w ramach „Tygodnia Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan” w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie sprawowane by?o nabo?e?stwo w intencji rozmno?enia mi?o?ci pomi?dzy chrze?cijanami. Uroczystej wieczerni przewodniczy? Jego Eminencja, Wielce B?ogos?awiony Sawa, Metropolita Wars(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.01.27 00:49:25
Pielgrzymki do Rumunii oraz Gruzji
Bractwo ?w. Atanazego Brzeskiego zaprasza w 2017 roku do udzia?u w pielgrzymkach:

1. Nabo?e?stwa i zwiedzanie monasterów Zakarpacia i Rumunii, w drodze powrotnej jeden nocleg i udzia? w ?w. liturgii w Poczajowie.

Termin 25.04 - 05.05 maja br., koszt pielgrzymki 400 z?otych i 200 Euro .
Zapisy(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.01.27 00:44:13
Styczniowy wyk?ad Wszechnicy Kultury Prawos?awnej
Styczniowy wyk?ad Wszechnicy Kultury Prawos?awnej

• ?wi?ty i Wielki Sobór Ko?cio?a Prawos?awnego Kreta 2016. Przebieg i rezultaty Soboru.
ks. dr Andrzej Ku?ma, Chrze?cija?ska Akademia Teologiczna w Warszawie, Prawos?awne Seminarium Duchowne
30 stycznia 2017 r., godz. 18.00

Spotkanie od(...) Czytaj dalej →
Katarzyna Stankiewicz
Zamieszczono: 2017.01.22 11:34:22
Czytanie performatywne "Popió? i Pami??.1946"
Serdecznie zapraszamy na czytanie performatywne "Popió? i Pami??.1946". Wyst?pi? aktorzy Teatru Czrevo Joanna Troc i Tomasz Taranta, którzy przeczytaj? fragmenty "Informacji o ustaleniach ko?cowych sledztwa S 28/02/Zi w sprawie pozbawienia ?ycia 79 osób - mieszka?ców powiatu Bielsk Podlaski w tym 30(...) Czytaj dalej →
Katarzyna Stankiewicz
Zamieszczono: 2017.01.22 11:33:45
Nabo?e?stwo ekumeniczne w Toruniu
Dnia 17 stycznia 2017 r. w cerkwi ?w. Miko?aja w Toruniu w ramach Tygodnia Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan odby?o si? nabo?e?stwo ekumeniczne (molebien) o wzrastanie mi?o?ci mi?dzy lud?mi. Uczestniczyli w nim duchowni i wierni z Ko?cio?ów: rzymskokatolickiego, polsko-katolickiego, ewangelicko-augsburs(...) Czytaj dalej →
Katarzyna Stankiewicz
Zamieszczono: 2017.01.22 11:26:38
Spotkanie ?wi?teczne toru?skiej parafii
Dnia 15 stycznia 2017 r. w Parafii ?w. Miko?aja w Toruniu odby?o si? ?wi?teczne spotkanie choinkowe, na które licznie przybyli toru?scy parafianie wraz z dzie?mi. Uroczysto?ci rozpocz??y si? wspóln? modlitw?. Proboszcz parafii ks. mitrat Miko?aj Hajduczenia odprawi? nabo?e?stwo intencyjne za zdrowie(...) Czytaj dalej →
Katarzyna Stankiewicz
Zamieszczono: 2017.01.22 11:26:18
«« | « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 » | »»
Zuzia Opolska