Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Pokaż/Ukryj wyszukwiarkę
«« | « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 » | »»
Obchody ?wiatowego Dnia M?odzie?y Prawos?awnej w Krakowie
Z b?ogos?awie?stwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Szymona w dniach 10-12 lutego 2017 roku w Krakowie odby?y si? Diecezjalne odchody ?wiatowego Dnia M?odzie?y Prawos?awnej. Organizatorem tego wydarzenia by?o BMP diecezji ?ódzko – pozna?skiej wspierane przez m?odzie? z s?siedniej diecezji, przemy(...) Czytaj dalej →
Kamila Bagniuk
Zamieszczono: 2017.02.20 00:06:12
Nauka bia?oruskiego dla dzieci w Warszawie
25 lutego (sobota) o godz. 12.00, w Bibliotece Multimedialnej Nautilus przy ulicy Pancernej 18, odb?dzie si? spotkanie informacyjne dla rodziców zainteresowanych zaj?ciami z j?zyka bia?oruskiego dla dzieci (przedszkolaki i uczniowie). Zaj?cia planowane s? na rok szkolny 2017/18.

Prawo o?wiatowe, (...) Czytaj dalej →
Kamila Bagniuk
Zamieszczono: 2017.02.20 00:05:22
Lutowy wyk?ad Wszechnicy Kultury Prawos?awnej
Lutowy wyk?ad Wszechnicy Kultury Prawos?awnej

• Zdrowie cz?owieka jako wyraz harmonii duszy i cia?a.
ks. dr Piotr Pietkiewicz, Parafia Wszystkich ?wi?tych w Bia?ymstoku
20 lutego 2017 r., godz. 18.00

Spotkanie odb?dzie si? w Centrum Kultury Prawos?awnej Diecezji Bia?ostocko-Gda?skiej w(...) Czytaj dalej →
Kamila Bagniuk
Zamieszczono: 2017.02.20 00:04:58
Ostatnie miejsca w klasie VII NSP ?w. ?w. Cyryla i Metodego w Bia?ymstoku
Zarz?d G?ówny Stowarzyszenia Bractwo Prawos?awne ?w. ?w. Cyryla i Metodego informujeo ostatnich wolnych miejscach w nowo tworzonej w roku szkolnym 2017/2018
klasie VII w Niepublicznej Szkole Podstawowej ?w. ?w. Cyryla i Metodego
w Bia?ymstoku.
Serdecznie zapraszamy.

tel. kontaktowy: 662 073 44(...) Czytaj dalej →
Kamila Bagniuk
Zamieszczono: 2017.02.20 00:04:26
Cykl wielkopostnych spotka? Wiosna duszy
Warszawskie Centrum Kultury Prawos?awnej oraz Kaplica Akademicka ?w. ?w. Cyryla i Metodego serdecznie zapraszaj? mieszka?ców stolicy do uczestnictwa w cyklu wielkopostnych spotka? „Wiosna duszy”, które odbywa? si? si? w sali konferencyjnej Centrum Kultury Prawos?awnej ul. ?wi?tych Cyryla(...) Czytaj dalej →
Kamila Bagniuk
Zamieszczono: 2017.02.20 00:04:02
Wyjazd do Sankt Petersburga
Z inicjatywy osób ucz?cych si? j?zyka rosyjskiego przy Bractwie Trzech ?wi?tych Hierarchów w Bia?ymstoku, w dniach 16-24 lipca organizowany jest wyjazd autokarowy Petersburg - Wyryca - Pieczory. Zapraszamy m?odzie? i doros?ych do zapoznania si? z duchowym bogactwem, kultur? i arcydzie?ami architektu(...) Czytaj dalej →
Kamila Bagniuk
Zamieszczono: 2017.02.20 00:03:16
Ruch s?u?bowy w parafii Zmartwychwstania Pa?skiego w Bia?ymstoku
- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Bia?ostocki i Gda?ski Jakub, dekretem nr 11/O/P/2017 zwolni? z dniem 14 lutego 2017 r. ks. mitrata Walentego Olesiuka z pe?nienia obowi?zków proboszcza Parafii Prawos?awnej Zmartwychwstania Pa?skiego w Bia?ymstoku.

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Bia?osto(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.02.13 20:43:15
Lutowy wyk?ad Wszechnicy Kultury Prawos?awnej
Lutowy wyk?ad Wszechnicy Kultury Prawos?awnej

• Zdrowie cz?owieka jako wyraz harmonii duszy i cia?a.
ks. dr Piotr Pietkiewicz, Parafia Wszystkich ?wi?tych w Bia?ymstoku
20 lutego 2017 r., godz. 18.00

Spotkanie odb?dzie si? w Centrum Kultury Prawos?awnej Diecezji Bia?ostocko-Gda?skiej w(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.02.13 20:42:09
?wi?to ?w. m?cz. Antoniego Supraskiego
Harmonogram ?wi?tecznych uroczysto?ci w Supra?lu:

16.02 – Czwartek:
17.00 – Ca?onocne Czuwanie (Wsienoszcznoje Bdienije),
23.30 – Czasy,
24.00 – I Liturgia ?wi?ta

17.02 – Pi?tek:
7.30 – O?wiecenie wody,
9.00 – II Liturgia ?wi?ta

za: [i]www.cerk(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.02.13 20:40:45
Potrójna uroczysto?? w Supra?lu
12 lutego 2017 r. w monasterze supraskim uroczy?cie ?wi?towano pami?? Trzech ?wi?tych Hierarchów – Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma. ?wi?to te po??czone by?y z po?wi?ceniem, po generalnym remoncie, monasterskiej cerkwi ?w. Jana Teologa oraz imieninami biskupa supraskieg(...) Czytaj dalej →
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.02.13 20:39:12
«« | « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 » | »»
Zuzia Opolska