Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Posiedzenie Synodu Esto?skiej Cerkwi Prawos?awnej Patriarchatu Moskiewskiego
13 marca 2017 r. w Tallinie pod przewodnictwem metropolity Tallinna i ca?ej Estonii Kornilija odby?o si? kolejne posiedzenie Synodu Esto?skiej Cerkwi Prawos?awnej Patriarcahtu Moskiewskiego.
W spotkaniu wzi?? udzia? biskup Narwskij i Priczudskij ?azarz.
Na Synodzie by?y rozpatrzone bie??ce sprawy z ?ycia z cerkwi.

Dawid Jakubowski
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.14 02:49:09
← Powrót
Zuzia Opolska