Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Podpisano porozumienie o przekazaniu ?rodków na restauracj? i budow? cerkwi Rosyjskiej Cerkwi Prawos?awnej na W?grzech
9 marca 2017 roku kieruj?cy W?giersk? eparchi? Rosyjskiej Cerkwi Prawos?awnej, biskup podolski Tichon, i minister zasobów ludzkich W?gier, Zo?tan Ba?og, podpisali porozumienie o przyznaniu dla w?gierskich eparchii dotacji (2,4 mld forintów).
?rodki b?d? wykorzystane na budow? nowej cerkwi w mie?cie Chewiz, a tak?e restauracj? soboru katedralnego Za?ni?cia Przenaj?wi?tszej Bogurodzicy w Budapeszcie, ?wi?tyni Przenaj?wi?tszej Trójcy w Miszkolce i cerkwi ?w. Miko?aja Cudotwórcy w Tokaju.

Jak zaznaczyli biskup Tichon i minister Ba?og, wydarzenie takiej wagi we wzajemnych stosunkach Rosyjskiej Cerkwi Prawos?awnej i W?gier mia?o miejsce po raz pierwszy. Biskup Tichon podkre?li? te?, ?e przeznaczenie ?rodków – to wk?ad narodu w?gierskiego nie tylko w proces odnawiania ?wi?ty?, b?d?cych zabytkami kulturowo-historycznymi, ale te? w zachowanie tradycyjnych chrze?cija?skich warto?ci na W?grzech i w Europie.

Dawid Jakubowski
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.14 02:48:28
← Powrót
Zuzia Opolska