Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Obrady ?wi?tego Synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawos?awnej.
9 marca w sali posiedze? Monasteru ?w. Daniela w Moskwie pod przewodnictwem Jego ?wi?tobliwo?ci Cyryla Patriarchy Moskiewskiego i ca?ej Rusi rozpocz??y si? obrady ?wi?tego Synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawos?awnej. Pozdrawiaj?c z przybyciem uczestników synodu jego ?wi?tobliwo?? Patriarcha Cyryl powiedzia? m .in. "Wst?pili?my w jubileuszowy rok tragicznych wydarze? 1917, roku rok wspomnienia o tragicznych wydarzeniach sprzed stulecia, który po?wi?camy pami?ci nowo m?czenników i wyznawców rosyjskich".
W czasie synodu za trudy arcypasterskiego s?u?enia oraz z okazji 65 rocznicy urodzin i 25-lecia arcypasterskiej chirotonii patriarcha Cyryl nagrodzi? jednego ze sta?ych cz?onków Synodu Metropolit? Mi?skiego i Zas?awskiego Paw?a Patriarszego Egzarch? ca?ej Bia?orusi orderem ?w. Serafima z Sarowa I stopnia.

o. Marian Roma?czuk

Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.09 23:40:23
← Powrót
Zuzia Opolska